Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang

Tạp chí của Trường Đại học Văn Lang

Ảnh trang chủ tạp chí

GIỚI THIỆU

     

          1. Cơ quan chủ quản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

(VAN LANG UNIVERSITY).

2. Lãnh đạo đương nhiệm:

• Tổng biên tập: PGS.TS Nguyễn Xuân Tế.

• Phó Tổng biên tập: PGS.TS Trần Minh Tâm

PGS.TS Nguyễn Xuân Tế: Chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết về khoa học xã hội - nhân văn, về khoa học giáo dục có liên quan đến khoa học xã hội - nhân văn.

PGS.TS Trần Minh Tâm: Chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết về khoa học tự nhiên - công nghệ có liên quan đến khoa học tự nhiên - công nghệ.

3. Hội đồng biên tập (Theo Quyết định số 264/QĐ/VL-HĐQT ngày 13-12-2016 của Hội đồng Quản trị):

                        1.      PGS. TS. PHẠM MẠNH HÙNG

2.      PGS. TS. NGUYỄN VĂN CƯỜNG

3.      GS. TS. NGUYỄN LỘC

4.      GS. TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC

5.      TS. NGUYỄN VĂN Y

6.      PGS. TS. NGUYỄN VIẾT NGOẠN

7.      GS. TS. NGUYỄN VĂN HUYÊN

8.      PGS. TS. NGÔ ANH TUẤN

9.      GS. TS. NGUYỄN KỲ PHÙNG

10.  PGS. TS. LÊ MINH THÔNG

11.  PGS. TS. TRẦN THỊ MỸ DIỆU

12.  PGS. TS. NGUYỄN VĂN ÁNG

13.  PGS. TS. NGUYỄN KHỞI

14.  TS. LÊ THỊ KIM OANH

15.  TS. HỒ QUỐC HÙNG

16. ThS.  HOÀNG ĐÌNH THÁI

4. Giấy phép hoạt động báo chí: Số 547/GP-BTTTT ngày 05/12/2016 (có hiệu lực trong 10 năm).

5. Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) của TCKH: 2525-2429.

6. Thể thức xuất bản:

• Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, tiếng Anh.

• Kỳ hạn xuất bản hiện nay: 02 tháng/ kì (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên - công nghệ, văn hóa nghệ thuật và khoa học giáo dục).

7. Phương thức phát hành: Qua bưu điện và tự phát hành. Có nhận đặt mua dài hạn. Giá bán: 25.000 đ.

8. Toà soạn: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn Lang, Phòng 205A, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, Q1.

Điện thoại: 0283.8370.609 (VP) – 0899.15.00.77 (Hotline)

Email: tapchi@vanlanguni.edu.vn


 

                              THỆ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG

1. Yêu cầu chung

Nội dung bài viết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà;

Bài báo là công trình khoa học của chính tác giả;

Bài báo gửi đăng trên Tạp chí phải là bài viết chưa được công bố trên các tạp chí có mã số ISSN trong và ngoài nước. Tác giả không được gửi đăng bài viết trên các tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt của Ban biên tập;

Bài báo chỉ được đăng khi người phản biện nhận xét về chất lượng bài báo đồng ý cho đăng;

Bản quyền: Tác giả đồng ý trao bản quyền bài viết (bao gồm cả phần tóm tắt: tiếng Việt và tiếng Anh) cho Ban biên tập Tạp chí;

Tựa đề bài báo phải nói lên được nội dung chính của bài viết, không quá 20 từ.

Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài viết (trích dẫn nguồn, số liệu điều tra, khảo sát,…). Ban biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.

Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email và có chữ ký của tác giả.

2. Hình thức

Bài báo được trình bày trên giấy A4, có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa 10 trang kể cả bảng, biểu và tài liệu tham khảo;

Canh lề: top 2cm; bottom: 2cm; left: 2.5cm; right: 2cm; header: 1.27cm; footer: 1.27cm;

Bảng mã: unicode, kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng: multiple 1.2;

Các chú thích để ở cuối bài trước mục tài liệu tham khảo, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3. Tài liệu trích dẫn trong bài để trong ngoặc đơn và viết theo thứ tự. Ví dụ: [1, tr.15]; [2, tr.97];...

3. Cấu trúc bài báo

Bố cục rõ ràng, logic và chặt chẽ (đặt vấn đề/ giải quyết vấn đề/ kết luận và kiến nghị);

Bài viết cần phải chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1,2; 1.1,1.2; 1.1.1, 1.1.2. Tên tiểu mục cần ngắn gọn, không có chấm câu;

Tên bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh), tóm tắt nội dung bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh không quá 200 từ, liệt kê 3-5 từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh;

Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học đều sẽ được công bố toàn văn trên các website:   http://www.vjol.info/index.php/tckhvl. 

 

Địa chỉ liên hệ, gửi bài:  Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang

Số 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (028).3837.0609 – Hotline: 0899.15.00.77            

Email: tapchi@vanlanguni.edu.vn

                         BAN BIÊN TẬP

 

 

 

 

 Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429