S. 12(22) (2013)

Xuất khẩu và phát triển bền vững

Mục lục

Chủ đề chính

Xuất khẩu hàng hóa bền vững : Giải pháp thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững Tóm tắt PDF
Chu Văn Cấp 3-6,14
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt PDF
Khổng Văn Thắng 7-14
Năng lực động – hướng tiếp cận mới để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Sỹ 15-20
Kinh nghiệm quốc tế về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Bính 21-29
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng BĐS tại các ngân hàng thương mại TP. HCM giai đoạn 2013-2017 Tóm tắt PDF
Lê Tấn Phước 30-38
Hiệu quả của chính sách tiền tệ thông qua kênh truyền dẫn lãi suất Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thu Hồng 39-47

Nghiên cứu và trao đổi

Ước tính chi phí phá sản trong thẩm định giá trị doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Hay Sinh 48-53
Kiểm tra giám sát đầu tư công Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Văn Cần 54-61
Kinh nghiệm triển khai mô hình đầu tư công – tư (PPP) trên thế giới để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Tóm tắt PDF
Phạm Dương Phương Thảo 62-69
Hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán : Nâng cao chất lượng hoạt động kế toán Tóm tắt PDF
Phan Dũng 70-77

Giáo dục và Đào tạo - Tham khảo

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Cảnh Chí Hoàng 78-82,88

International Integration (Hội nhập quốc tế)

The Fall of the Marketing Mix : Aparadigm shift needed? Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Sinh 83-88


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X