S. 6 (2012)

Mục lục

Articles

Cách thức tổ chức hoạt động kinh tế trong gia đình có vợ hoặc chồng di cư ở Đức Tóm tắt PDF
Lê Việt Nga 5-15
Tổng quan về cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Mai 16-25
Một số yếu tố tác động đến khả năng nhận biết của người cao tuổi ở Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình Tóm tắt PDF
Lỗ Việt Phương 26-37
Nhận thức về nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Loan 38-47
Một số cách tiếp cận nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em qua các nghiên cứu nước ngoài Tóm tắt PDF
Trần Thị Cẩm Nhung 48-58
Nghiên cứu khoa học xã hội về HIV/AIDS trong các hợp tác STAR: Một số kết quả bước đầu Tóm tắt PDF
Lê Minh Giang, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Thùy Anh 59-63
Tiếp cận điền dã dân tộc học trong nghiên cứu HIV/AIDS: Chia sẻ của nghiên cứu viên trẻ tham gia dự án STAR Tóm tắt PDF
Vũ Đức Việt, Lê Minh Giang 64-76
Chuẩn mực xã hộ về gia đình truyền thống và rào cản với tình yêu và hôn nhân của người khuyết tật Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vịnh, Hoàng Tú Anh 77-87
Vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay: Nam giới và những chiến lược khẳng định nam tính Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Hữu Minh, An Thanh Ly 88-98
Nên sinh con hay không? Lựa chọn nào dành cho người HIV tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Phương Thảo 99-110
Văn hóa nhóm và việc sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine trong nhóm nam tình dục đồng giới tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trang Nhung, Bùi Thị Minh Hảo 111-118
Nam bán dâm đồng giới: Kỳ thị và ứng phó với kỳ thị Tóm tắt PDF
Mai Thanh Tú, Lê Minh Giang, Trịnh Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Anh 119-131
Trải nghiệm cai nghiện bằng Methadone: Lợi ích, thách thức và ước vọng Tóm tắt PDF
Nguyễn Lê Hoài Anh, Trịnh Minh Phương, Lê Mai Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Lùng Bích Ngọc 132-144


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP