Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Tạp chí của Viện Kinh tế Việt Nam

Ảnh trang chủ tạp chí

T. 458, S. 7 (2016)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình xanh hóa nền kinh tế Tóm tắt PDF
Hồ Thúy Ngọc 9-14
Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Hà Thị Thanh Thủy 15-20
Nghiên cứu xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng tối ưu Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hà, Dương Thị Thanh Tâm 41-47

Tài chính - Tiền tệ

Chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn đối với thị trường bất động sản Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Hống Thái, Hồ Thị Lam 21-31
Cấu trúc vốn và lợi nhuận bất thường tích lũy trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Xuân Vinh 32-40

Kinh tế địa phương

Chính sách việc làm cho lao động nông thôn ở Bắc Trung Bộ trong bối cảnh di dân Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Nam 48-57
Hiện đại hóa làng nghề theo hướng chiến lược tăng trưởng xanh ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng Tóm tắt PDF
Trần Minh Yến, Nguyễn Xuân Dũng 58-64
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại tỉnh Thái Nguyên Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Quang Cảnh 65-71